NBC Electronic Technologic Co. Ltd. (NBC) có trụ sở tại thành phố Đông Quan, Trung Quốc, có văn phòng tại Thượng Hải, Đông Quan (Nancheng) Hồng Kông và Hoa Kỳ. Thương hiệu nổi tiếng của công ty, ANEN, là biểu tượng của sự an toàn, độ tin cậy và hiệu quả năng lượng của sản phẩm.

Chi tiết
Houd công nghiệp quốc tế Limited